Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Sự Di Chuyển Của Xoáy Thuận Nhiệt Đới Trong Vùng Biển Đông Bằng Mô Hình Mô Phỏng

Discussion in 'Chuyên Ngành Khí Tượng & Khí Hậu Học' started by nhandang123, Feb 19, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Sự Di Chuyển Của Xoáy Thuận Nhiệt Đới Trong Vùng Biển Đông Bằng Mô Hình Mô Phỏng
  Nghiên cứu, cập nhật một số mô hình (cả chính áp và phi chính áp, từ đơn giản đến phức tạp) mô phỏng chuyển động của xoáy thuận nhiệt đới. Các mô hình sẽ được nghiên cứu từ cơ sở lý thuyết, cấu trúc của bộ mô hình trên máy tính, cài đặt và chạy thử. Nghiên cứu cải tiến các mô hình được lựa chọn, nhằm nâng cao khả năng dự báo của từng mô hình với điều kiện số liệu hiện có ở nước ta. Kết quả của đề tài sẽ là những mô hình đã được chỉnh sửa cải tiến và có thể được sử dụng trong dự báo bão nghiệp vụ.
  • Luận án tiến sĩ khí tượng học
  • Chuyên ngành Khí tượng học và khí hậu học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TSKH. Kiều Thị Xin, GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh
  • Tác giả: Lê Công Thành
  • Số trang: 187
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1012264
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2018

Share This Page