Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Bài Tập Nâng Cao Hiệu Quả Kỹ Thuật Tấn Công Trong Môn Võ Thuật Công An

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Jun 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Dụng Bài Tập Nâng Cao Hiệu Quả Kỹ Thuật Tấn Công Trong Môn Võ Thuật Công An Cho Sinh Viên Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
  Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn công tác giảng dạy Võ thuật Công an nhân dân, luận án nhằm nghiên cứu ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.
  Đối tượng nghiên cứu: Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân
  - Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:
  Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; phương pháp quan sát sư phạm; phương pháp phỏng vấn; phương pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp thực nghiệm sư phạm; phương pháp toán thống kê.
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đại Dương, PGS.TS. Đinh Quang Ngọc
  • Tác giả: Hà Mười Anh
  • Số trang: 171
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33326
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page