Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Phương Pháp Thống Kê Sau Mô Hình Tổ Hợp (EMOS) Vào Dự Báo Nhiệt Độ Và Điểm Sương

Discussion in 'Chuyên Ngành Khí Tượng & Khí Hậu Học' started by nhandang123, Feb 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Dụng Phương Pháp Thống Kê Sau Mô Hình Tổ Hợp (EMOS) Vào Dự Báo Nhiệt Độ Và Điểm Sương Bề Mặt Ở Việt Nam
  Các nghiên cứu của Lorenz [74, 75] đã nêu lên tầm quan trọng của điều kiện ban đầu đối với các mô hình dự báo thời tiết số trị (NWP) trong đó thừa nhận tồn tại các nguồn bất định (uncertainties) trong dự báo. Những nguồn bất định này đã hạn chế khả năng dự báo của các mô hình NWP. Phương pháp dự báo tổ hợp (DBTH) đã được nghiên cứu để giải quyết vấn đề nói trên và sử dụng trong dự báo nghiệp vụ tại nhiều nơi trên thế giới từ những năm 1992 của thế kỷ trước.
  • Luận án tiến sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Khí tượng học và khí hậu học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phan Văn Tân, TS. Bùi Minh Tăng
  • Tác giả: Nguyễn Minh Huấn
  • Số trang: 173
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1060113
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2018

Share This Page