Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xác Định Đặc Điểm Nhiệt Độ Bề Mặt Lớp Phủ Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình Năm 2016

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 25, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xác Định Đặc Điểm Nhiệt Độ Bề Mặt Lớp Phủ Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình Năm 2016 Bằng Phương Pháp Viễn Thám Nhiệt
  Nhiệt độ bề mặt đất (Land surface temperature - LST) có vai trò đặc biệt đối với các quá trình vật lý xảy ra trong đất và khí quyển, là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới trực tiếp tới môi trường và đời sống dân cư. Nó là một biến quan trọng trong nhiều tính toán ứng dụng phục vụ nhiều lĩnh vực nghiên cứu như khí hậu, thủy văn, nông nghiệp, sinh địa hóa và các nghiên cứu biến động môi trường... [14]. Nhiệt độ bề mặt đất được tính toán trên cơ sở sự phát xạ của các đối tượng bề mặt (đất đai, lớp phủ thực vật, bề mặt của nhà cửa…) và có mối liên quan mật thiết với các quá trình biến đổi của môi trường đất, đồng thời cũng phản ánh sự thay đổi của lớp phủ thực vật, đóng vai trò quan trọng với các chỉ số cảnh báo hạn hán, ví dụ như trong điều kiện khô hạn, nhiệt độ lá cây tăng cao là một chỉ số phản ánh sự thiếu nước của thực vật (Mcvicar T.R. và Jupp D.L.B 1998). Mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt và các yếu tố tự nhiên sẽ góp phần tìm ra câu trả lời tốt nhất để cải thiện những vấn đề như nạn hạn hán, sâu bệnh, cải thiện chất lượng môi trường, từ đó làm cơ sở khoa học cho công tác cảnh báo hạn và quy hoạch sử dụng đất [9].v.v..
  • Luận văn thạc sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Hiệp
  • Số trang: 69
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2018
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63210
   

Share This Page