Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý Quân Sự Hỗ Trợ Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Tây Ninh

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 26, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý Quân Sự Hỗ Trợ Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Tây Ninh Sử Dụng Dữ Liệu Ảnh Viễn Thám Độ Phân Giải Cao
  Lịch sử dân tộc ta là lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Vì vậy, Đảng ta đã xác định: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Xây dựng đất nước phải kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng. Từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân với chất lượng ngày càng cao. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc là xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh thành vững chắc nhằm bảo đảm cho địa phương luôn ổn định về chính trị, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ và sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược của kẻ thù trong mọi tình huống. Về mặt quân sự, các tỉnh biên giới phía Bắc và phía Tây Nam là địa bàn rất quan trọng nhạy cảm trong quốc phòng, dễ bị các đối tượng lợi dụng gây ra xung đột, lấn chiếm biên giới, chiến tranh biên giới.
  • Luận văn thạc sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
  • Người hướng dẫn: TS. Chu Hải Tùng, TS. Bùi Quang Thành
  • Tác giả: Tạ Thị Quỳnh Mai
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2018
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63144
   

Share This Page