Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Nhiều Lựa Chọn Để Kiểm Tra Đánh Giá

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Mar 18, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-18_22-50-17.png
  Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Nhiều Lựa Chọn Để Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Phần Tĩnh Điện Trong Chương Trình Vật Lý Đại Cương Của Sinh Viên Hệ Cao Đẳng Trường Đại Học An Giang
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8 đã chỉ rõ: "Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học...". Điều 36 của Luật Giáo dục Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố năm 1998, ghi rõ: "Phương pháp giáo dục đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng"
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng
  • Tác giả: Trần Văn Thạnh
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2003
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16895
  https://drive.google.com/file/d/1JkN0cAva4F7ddgsKJYnon69x5gFWm9Jl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page