Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Ứng Dụng Gis Trong Quy Hoạch Sử Dụng Đất Cấp Huyện

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Ứng Dụng Gis Trong Quy Hoạch Sử Dụng Đất Cấp Huyện
  Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý của công tác QHSDĐ cấp huyện, những vấn đề cần khắc phục trong công tác QHSDĐ cấp huyện, sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ GIS và tổng quan về tình hình ứng dụng GIS trong QHSDĐ; Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng GIS trong QHSDĐ cấp huyện có tính tích hợp cao, có nội hàm phủ trùm tất cả các bước của quá trình xây dựng và triển khai thực hiện QHSDĐ cấp huyện; Triển khai thử nghiệm mô hình tại một đơn vị hành chính cấp huyện có tính đại diện là huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; phân tích kết quả thử nghiệm để thấy rõ tính khả thi của mô hình.
  • Luận án tiến sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Bản đồ - Viễn thám - GIS
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Quốc Bình, PGS. TS. Trần Văn Tuấn
  • Tác giả: Phạm Thị Thanh Thủy
  • Số trang: 241
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88552
  https://drive.google.com/uc?id=1sjZZicpRD7U-X72wVuoaUEnp8v0VQ6lI
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page