Luận Văn Thạc Sĩ Nhận Thức Về Rối Loạn Trầm Cảm Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Bình

Discussion in 'Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên' started by nhandanglv123, Sep 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nhận Thức Về Rối Loạn Trầm Cảm Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Bình
  Luận văn nghiên cứu khả năng nhận thức của học sinh về rối loạn trầm cảm ở một số trường Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình. Về mặt cơ sở lý luận rối loạn trầm cảm được xây dựng từ các công trình nghiên cứu lý luận từ nước ngoài là chủ yếu. Về mặt thực trạng khả năng nhận thức của học sinh Trung học phổ thông đối với rối loạn trầm cảm: kết quả nghiên cứu cho thấy học sinh nhận thức 13 triệu chứng thì chỉ có 4 triệu chứng các em nhận thức đạt 50% trở lên, còn lại 9 triệu chứng ở mức nhỏ hơn 50%. Đối với hướng điều trị rối loạn trầm cảm phần đa học sinh nhận thức ở mức độ thấp là nhỏ hơn 50% mà chỉ có 2 hướng điều trị được các em nhận thức đúng ở mức độ cao là lớn hơn 50%. Các em nhận thức về các yếu tố nguy cơ gây nên rối loạn trầm cảm, hậu quả của rối loạn trầm cảm, những biện pháp ngăn ngừa nguy cơ rối loạn trầm cảm, tìm kiếm nguồn hỗ trợ khi mắc trầm cảm học sinh có sự hiểu biết tốt hơn.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Tính
  • Tác giả: Vũ Thị Duyên
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64299
  https://drive.google.com/uc?id=1ZNtpAVHCH8VXn3JasAsePxNGxt5w9Ang
   

Share This Page