Nhật Ngữ Độc Học (NXB Hương Sơn 1942) - Nguyễn Mạnh Bổng, 168 Trang

Discussion in 'Giới Thiệu Sách Xưa' started by seongochuong29592, Jul 22, 2021 at 12:57 PM.

 1. [​IMG]
  Sau khi các bạn đã học xong cuốu « Bước đầu học tiếng Nhật » của tôi đã xuất-bản thì vần ca na của Nhật và Hán-tự người Nhật dùng làm chữ nôm của cả nước Nhật thế nào (?) các bạn đã hiểu cách đọc, cách viêt cả. Trong khi hợc vân, học chữ (V bước đđu ây, cảc bạn cũng đã thuộc được nhiéu đơn-tự ựocabuỉaire) của ebữ Nhật rói, Vậy thi nay đã có thể 'tự học lây đưực, tôi xin dậy nhiêu chữ cẩn dùng và cách đặt câu nói để nói chuyện. Chốc các bạn sẽ thây nó dẻ-dải, học dược đôn đàu dùng ngav được đên đó, không phái bòi-ròi gì vỗ văn-pháp (grammaire) cúa chử Nhật cả ! Vì đèn chỗ nào cán phải giảng văn-pháp, tôi chung ngại sự nói điẠp (répé tition) tôi lại nhâc kỹ lại ngay ở dưới bải đẻ các bạn CỔIĨ1 đèn sách muôn học bài nào là biểu rô ngay từng chữ, từng câu ỏ* bài ây. Nay chí cồn yêu-cáu các bạn cò học thuộc lòng và trông vào bài học tập viêt cả ván Nhật lản chữ Hán là đủ.
  • Nhật Ngữ Độc Học
  • NXB Hương Sơn 1942
  • Nguyễn Mạnh Bổng
  • 168 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/A59D5AF076415FC
   
  Last edited by a moderator: Jul 22, 2021 at 1:13 PM

Share This Page