Luận Văn Tốt Nghiệp Nhìn Về Một Kế Hoạch Ngũ Niên Phát Triển K.T. Nông Thôn (1971-1975)

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by quanh.bv, Oct 29, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nhìn Về Một Kế Hoạch Ngũ Niên Phát Triển K.T. Nông Thôn (1971-1975)
  Phần I: Sự cần thiết của một kề hoạch phát triển kinh tế nông thôn
  Chương I: Tầm quan trọng của nông nghiệp trong việc phát triển kinh tế
  Đoạn một: Những chiều hướng phát triển kinh tế
  Đoạn hai: Vấn đề phát triển ưu tiên khu vực nông nghiệp
  Chương II: Kinh nghiệm phát triển kinh tế tại các quốc gia bạn
  Đoạn hai: Tại Nhật Bổn
  Đoạn một: Tại Đài Loan
  Chương III: Sự cần thiết của một kế hoach phát triển nông nghiệp cho Việt Nam cộng hòa
  Phần II: Tìm hiểu kế hoạch ngũ niên phát triển kinh tế nông thôn (1971-1975)
  Chương I: Đại cương các kế hoạch đã được áp dụng tại Việt Nam
  Đoạn một: Kế hoạch ngũ niên lần thứ nhất (1957-1961)
  Đoạn hai: Kế hoạch ngũ niên lần thứ nhì (1962-1966)
  Đoạn ba: Dự thảo kế hoạch kinh tế hậu chiến (1969-1978)
  Chương II: Kế hoạch ngũ niên phát triển kinh tế nông thôn 1971-1975
  Đoạn một: Đại cương kế hoạch
  Đoạn hai: Thành quả sau một năm thi hành
  Phần III: Nhận xét và biện pháp đề nghị
  Chương I: Những trợ lực và biện pháp đề nghị liên quan đến kế hoạch
  Đoạn một: Nhận xét tổng quát
  Đoạn hai: Những nhận xét liên quan đến khía cạnh: Kỹ thuật, nhân sự, tài chánh
  Đoạn ba: Thử tìm biện pháp giải quyết
  Đoạn bốn: Vấn đề sử dụng thăng dư giá trị của khu vực nông nghiệp
  Chương II: Một vài đề nghị cho nền kinh tế nông nghiệp
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. Nguyễn Văn Hảo
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Quốc gia Hành chánh 1972
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...ep-truong-hoc-vien-quoc-gia-hanh-chanh.38988/

  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1557/1827/4/1399/0/0/
   

Share This Page