Luận Văn Thạc Sĩ Những Khuynh Hướng Chủ Yếu Trong Văn Học Chữ Hán Đời Lí, Trần

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by Anthonhem, Feb 10, 2024.

 1. Anthonhem

  Anthonhem New Member

  upload_2024-2-12_8-31-26.png
  Nhìn lướt qua văn-học Việt-nam từ thế-kỉ 19 trở về trước, không kể phần văn-chương truyền miệng, người ta có thể nghĩ rằng dân-tộc Việt-nam không có một nền tư-tưởng riêng, vốn-liếng văn-hóa của chúng ta chẳng qua chỉ là cóp-nhặt của tam giáo,tức là không ngoài hai cái gốc Ấn-độ vồ Trung-hoa. sự thực không hoàn-toàn như thế. Ở đây, chúng tôi không có tham-vọng làm cổng việc của một sử-gia hay một nhà khảo-cổ là đưa ra những luận-chứng để tỏ rằng nguồn-gốc và văn-hóa Lạc-Vỉệt đăc biệt và độc-lập về nguồn-gổc và văn-hóa của Hán-tộc• Chúng tôi chẻ có ý làm một việc hết sức nhỏ-mọn là tìm một vài nét đặc-sắc về tư-tưởng của dân-tộc ta trong giai-đoạn nền văn-học được ghi chép mới thành-hình (tức văn-học trong hai đời Lí, Trâdn), đề góp phần trong muôn một vào công-cuộc bảo-tồn và phát-huy cái di-sản tinh-thần truyền-thống của giống-nồi.
  • Luận văn cao học văn chương
  • Chuyên ngành văn chương Việt Hán
  • Tác giả: Khiếu Đức Long
  • Hướng dẫn: Nguyễn Khắc Hoạch
  • 398 Trang
  • File PDF-SCAN
  • ĐH Văn Khoa Sài Gòn 1969
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/16xkT_LGb0VYNksZr-_mxqiwsPgaFw0Fy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 12, 2024

Share This Page