Luận Văn Thạc Sĩ Những Lỗi Thường Gặp Trong Quá Trình Thực Hành Và Tính Điểm Wisc-Iv Phiên Bản Việt Nam

Discussion in 'Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên' started by nhandanglv123, Sep 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Những Lỗi Thường Gặp Trong Quá Trình Thực Hành Và Tính Điểm Wisc-Iv Phiên Bản Việt Nam
  Đây là một nghiên cứu khám phá nhằm xác định các lỗi nghiệm viên thường gặp trong quá trình tiến hành và tính điểm trắc nghiệm WISC-IV phiên bản Việt (viết tắt là WISC-IV-VN). Thảo luận nhóm tập trung (tiến hành trên 70 khách thể) quan sát tham dự (trên 40 khách thể) và nghiên cứu sản phẩm hoạt động (30 khách thể) là phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin về những lỗi tiến hành và tính điểm. Kết quả cho thấy các lỗi mắc phải xuất hiện cả trước, trong và sau khi tiến hành 10 tiểu trắc nghiệm cơ bản của WISC-IV-VN. Trên phương diện các tiểu trắc nghiệm; tỉ lệ lỗi lớn nhất được thảo luận tập trung vào Từ vựng; Hiểu biết chung; Tìm sự tương đồng và Xếp Khối cũng chính là những tiểu trắc nghiệm khó tính điểm. Khuyến nghị để giảm thiểu các lỗi tiến hành và tính điểm cho học viên khóa tập huấn trong tương lai được bàn luận. Ý tưởng nghiên cứu tiềm năng trong tương lai cũng được đề xuất.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thành Nam
  • Tác giả: Trần Đăng Hưng
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64315
  https://drive.google.com/uc?id=1jWnmLOmxD00KnaLwH3bTssoJrFdySH-Z
   
  Last edited: Sep 13, 2019

Share This Page