Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Chế Tạo Máy Ở Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, May 23, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Trong giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật với xu thế và xứng tầm thời đại. Chính vì thế, Đảng và nhà nước ta đã đặt ra những chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn hiện nay là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Trong tất cả các yếu tố của quá trình giáo dục, thì chương trình đào tạo và quản lý phát triển chương trình đào tạo là một yếu tố then chốt, quyết định đến sự vận hành của cả nhà trường và tạo ra hiệu quả giáo dục.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Tác giả: Lường Thanh Vân
  • Số trang: 132
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ruong-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghiep-58896.html
  https://drive.google.com/uc?id=1WOgjVXRq6D_63lUHbgEawzRgLl38tASH
   

Share This Page