Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ khoa học tại Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN, đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ khoa học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói riêng và ĐHQGHN nói chung, đáp ứng được các tiêu chí đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo và cấp cơ sở giáo dục theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (được viết tắt AUN-QA).
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nghiêm Xuân Huy
  • Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc
  • Số trang: 144
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/100006
  https://drive.google.com/uc?id=1pvGGl5W-8Pi8OddXaK1fJbdXqP3n7kdC
   

Share This Page