Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Mầm Non Ở Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Mar 29, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-29_1-53-57.png
  Giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và phát triển trình độ dân trí cho người dân. Trên cơ sở thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, giáo dục còn hướng vào quá trình đào tạo nhân lực có trình độ khoa học, nắm vững công nghệ sản xuất hiện đại, có các phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội văn minh trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để hoàn thành được nhiệm vụ trên, giáo dục phải được quan tâm ngay từ bậc mầm non cho đến đại học và trên đại học để thỏa mãn nhu cầu phát triển tài năng của mọi công dân, góp phần đắc lực vào sự phát triển của đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Phương Tâm
  • Tác giả: Nguyễn Văn Trãi
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Đồng Tháp 2020
  Link Download
  http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-48405.html
  https://drive.google.com/file/d/11ttO8fVI3pAGH607C5oemWyL7Tfax5is
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page