Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trong Bối Cảnh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 23, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trong Bối Cảnh Hiện Nay
  - Đánh giá rõ thực trạng ĐNGV, phát triển ĐNGV, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ĐNGV, đưa ra những kết luận về thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển ĐNGV ở các trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (CĐ KT-KT) trong thời gian vừa qua.
  - Đề xuất giải pháp phát triển ĐNGV trường CĐ KT-KT trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo tính cấp thiết, khả thi, có tác dụng, hiệu quả từ thực tiễn. Đồng thời phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Trường CĐ KT-KT, nhằm tích cực góp phần nâng cao chất lượng ĐNGV, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh
  • Tác giả: Trần Công Chánh
  • Số trang: 253
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=26394
   
  Last edited by a moderator: Nov 12, 2019

Share This Page