Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Đáp Ứng Yêu Cầu Phổ Cập Giáo Dục Mầm Non Cho Trẻ Em 5 Tuổi

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 26, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Đáp Ứng Yêu Cầu Phổ Cập Giáo Dục Mầm Non Cho Trẻ Em 5 Tuổi Các Tỉnh Tây Nguyên
  Luận án đã khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng về phát triển phát triển đội ngũ giáo viên mầm non tại các tỉnh Tây Nguyên; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng, nguyên nhân của thực trạng, xây dựng cơ sở thực tiễn góp phần đề xuất các giải pháp phát triển phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên.
  Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần tạo cơ sở khoa học xây dựng chính sách tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ giáo viên mầm non hợp lý với đặc thù riêng của các tỉnh Tây nguyên để đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non các tỉnh Tây Nguyên
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Bích Trà
  • Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Mai
  • Số trang: 181
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa Học Giáo dục Việt Nam 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=25974

   
  Last edited by a moderator: Jun 28, 2017

Share This Page