Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ Theo Tiếp Cận Năng Lực Nghề Nghiệp
  Bước sang thế kỷ XXI khoa học công nghệ phát triển như vũ bão đưa thế giới chuyển từ kỉ nguyên công nghiệp sang kỉ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức, khoa học công nghệ trở thành động lực cơ bản phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục là chìa khoá của sự phát triển công nghệ là nền móng của phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta ngày càng coi trọng vai trò của giáo dục và khẳng định "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Lịch sử nước ta "tôn sư trọng đạo" là truyền thống quý báu của dân tộc, nhà giáo bao giờ c ng được nhân dân yêu mến, kính trọng. Những năm qua, đội ng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hải
  • Tác giả: Hán Vinh Thành
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64269
  https://drive.google.com/uc?id=1BVhHdTjxviy47aD8K64GRQbZDAokMsYu
   

Share This Page