Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Vật Lý Cấp Trung Học Phổ Thông Tỉnh Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Nov 16, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Vật Lý Cấp Trung Học Phổ Thông Tỉnh Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành trung ương khóa VIII đã nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức đủ tài”. Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa IX cũng đã yêu cầu: “Bố trí cán bộ quản lý giáo dục các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo lại đội ngũ Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo lại đội ngũ Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cân đối, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu thời kì đổi mới; hoàn thiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý”. Xuất phát từ các yêu cầu trên, một trong các nhiệm vụ của ngành GDĐT hiện nay là cần phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ và bước đi cụ thể trong công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sao cho phù hợp với xu thế phát triển của đất nước cũng như xu thế toàn cầu hóa.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Thành Vinh
  • Tác giả: Hoàng Văn Thao
  • Số trang: 114
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1055891
   
  Last edited by a moderator: May 26, 2018

Share This Page