Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Theo Hướng Chuẩn Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Mar 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Theo Hướng Chuẩn Hóa
  - Đóng góp cho việc hoàn thiện và phát triển lý luận về phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục mầm non theo hướng chuẩn hóa.
  - Phát hiện thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non, công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh miền núi phía Bắc theo hướng chuẩn hoá.
  - Cụ thể hóa khung năng lực nghề nghiệp của Hiệu trưởng trường mầm non phù hợp với địa bàn miền núi phía Bắc. Đề xuất và khẳng định sự cần thiết, hiệu quả của 06 biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non theo hướng chuẩn hóa. Các biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non mang tính khoa học, có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non. Các biện pháp đề xuất trong luận án nếu được áp dụng và thực hiện đồng bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non từ đó nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.
  Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Quốc Bảo, TS Nguyễn Thị Mùi
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hoa
  • Số trang: 225
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=28107

   
  Last edited by a moderator: Jun 30, 2017

Share This Page