Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Theo Chuẩn Ở Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, May 12, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Theo Chuẩn Ở Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội
  Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở theo chuẩn ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Bao gồm thực trạng công tác quy hoạch, thực trạng công tác quy hoạch, thực trạng đào tạo bồi dưỡng, đánh giá xếp loại, tạo môi trường làm việc thuận lợi tạo động lực phát triển, công tác chỉ đạo hướng dẫn theo chuẩn, phát triển các mối quan hệ. Đồng thời đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở. Phân tích và làm rõ nguyên nhân của thực trạng để từ đó có cơ sở thực tiễn đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở theo chuẩn ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội...
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • Tác giả: Trần Thị Điệp
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2016
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74153
  https://drive.google.com/uc?id=13O-nQeGISnGJIU8GEGqNcjrRBi7Xi4eD
   

Share This Page