Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Khả Năng Suy Luận Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Qua Hoạt Động Khám Phá Khoa Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jan 1, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những đóng góp mới của luận án
  - Về mặt lý luận
  Làm sáng tỏ khái niệm khả năng suy luận phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học và cấu trúc tâm lý của khả năng suy luận ở trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; xác định khung lý luận cho việc nghiên cứu vấn đề phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non.
  - Về mặt thực tiễn
  + Phát hiện được một số vấn đề của thực trạng phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học, đặc biệt là vấn đề thiếu những biện pháp hữu hiệu để phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học.
  + Đề xuất được 02 nhóm biện pháp nhằm phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (gồm: 1- Nhóm biện pháp chuẩn bị điều kiện để phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; 2- Nhóm biện pháp phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học theo hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm) với 07 biện pháp cụ thể, khả thi và có hiệu quả.
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục,
  • Chuyên ngành Lí luận và Lịch sử Giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Ngọc Trâm, TS. Đặng Lan Phương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Nga
  • Số trang: 223
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=34283
  https://drive.google.com/uc?id=1PqzmJBjtScRsjJlCV495m5NVL2uIeu_C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page