Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Khối Ngành Kinh Tế Các Trường Cao Đẳng Khu Vực Trung Du

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 30, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  upload_2024-4-2_13-47-14.png
  Phát Triển Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Khối Ngành Kinh Tế Các Trường Cao Đẳng Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Theo Tiếp Cận Chuẩn Đầu Ra
  - Nghiên cứu của đề tài đã hệ thống hóa và làm sâu sắc cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trường cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra, cụ thể: + Tổng quan được những nghiên cứu về kỹ năng; kỹ năng sống, kỹ năng mềm, phát triển kỹ năng mềm, xu thế phát triển và giáo dục kỹ năng mềm cho người học tại các nhà trường nói chung, cho sinh viên cao đẳng nói riêng ở Việt Nam và trên thế giới; + Làm sáng tỏ nội hàm của một số khái niệm: Kỹ năng, kỹ năng sống, kỹ năng mềm, kỹ năng cứng, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên;
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hồng Quang, PGS. TS. Nguyễn Thị Tính
  • Tác giả: Tạ Quang Thảo
  • 338 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1KO-s0xBQd8OpcSnsHzLnvkqSPtvbQ_2k
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 2, 2024

Share This Page