Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Kỹ Năng Tổ Chức Hoạt Động Đoàn Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Trong Bối Cảnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 11, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-11_3-8-57.png
  Phát Triển Kỹ Năng Tổ Chức Hoạt Động Đoàn Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục
  Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và làm sáng tỏ những lí luận và thực tiễn về phát triển kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Trên cơ sở đó luận án đã xác định được danh mục các hoạt động Đoàn ở Trường Đại học Sư phạm và những kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn tương ứng. Xác định được cấu trúc kỹ năng tổ chức Đoàn gồm 5 nhóm kỹ năng thành phần từ đó cụ thể hoá trong phân tích mục tiêu, nội dung, con đường phát triển và đánh giá kết qủa phát triển kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn cho sinh viên ở Trường Đại học Sư phạm
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tính, TS. Hà Thị Kim Linh
  • Tác giả: Đặng Thị Phương Thảo
  • Số trang: 242
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=42169
  https://drive.google.com/file/d/1YekUZ5_uOukSmJR5dgUk3EB9-9GIY1-_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page