Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Một Số Năng Lực Dạy Học Toán Cho Giáo Viên Tiểu Học Đáp Ứng Yêu Cầu Trường Học Mới

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Tiểu Học' started by quanh.bv, Oct 11, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phát Triển Một Số Năng Lực Dạy Học Toán Cho Giáo Viên Tiểu Học Đáp Ứng Yêu Cầu Trường Học Mới Việt Nam
  Để chuẩn bị cho chiến lược đổi mới giáo dục theo hướng tiếp cận NL, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện hàng loạt chương trình, đề án, dự án, mô hình, hội thảo, hội nghị… có giá trị. Riêng đối với cấp tiểu học, từ năm 2009 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp cận, nghiên cứu và triển khai thí điểm việc dạy học theo “mô hình trường học mới Việt Nam” (gọi tắc là VNEN), trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các đặc điểm của nhà trường mới trên thế giới, kế thừa những thành tựu của nhà trường truyền thống, ứng với điều kiện thực tế giáo dục Việt Nam, tạo nên THM của riêng VN, hướng tới mục tiêu phát triển NL và phẩm chất người học theo tinh thần Nghị quyết 29 cũng như gần với mục tiêu của chương trình GDPT tổng thể đã được ban hành.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Tiểu học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Ngọc Định và PGS.TS Trần Ngọc Lan
  • Tác giả: Huỳnh Thái Lộc
  • Số trang: 196
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=32044
   

Share This Page