Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Đánh Giá Giáo Dục Cho Sinh Viên Đại Học Ngành Giáo Dục Tiểu Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Apr 14, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phát Triển Năng Lực Đánh Giá Giáo Dục Cho Sinh Viên Đại Học Ngành Giáo Dục Tiểu Học
  1. Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm nói chung và sinh viên ngành giáo dục tiểu học nói riêng, như: một số khái niệm cơ bản, quan niệm về phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên, mối quan hệ giữa cấu trúc năng lực với dạy học phát triển năng lực, chuẩn năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên và đường phát triển năng lực.
  2. Làm sáng tỏ được thực trạng dạy học phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học ở các trường sư phạm hiện nay còn có nhiều hạn chế, chưa hình thành đầy đủ các thành tố, chỉ số hành vi của năng lực này.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh, TS Tạ Thị Ngọc Thanh
  • Tác giả: Phạm Văn Hiền
  • Số trang: 243
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=31025
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page