Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Dạy Học Của Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Dựa Vào Giáo Dục Trải Nghiệm

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jun 1, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án hệ thống hóa, làm phong phú và sâu sắc hơn lí luận về phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ĐHSP Nghệ thuật dựa vào giáo dục trải nghiệm; - Luận án xác định hệ thống năng lực dạy học và những đặc trưng của phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ĐHSP Nghệ thuật; làm rõ vai trò, đặc điểm và yêu cầu của giáo dục trải nghiệm trong phát triển năng lực dạy học cho sinh viên; từ đó xác định cấu trúc của quá trình phát triển năng lực dạy học và các con đường, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực dạy học của sinh viên ĐHSP Nghệ thuật dựa vào giáo dục trải nghiệm.
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục,
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Giáo dục học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Thị Tuyết Oanh
  • Tác giả: Lã Thị Tuyên
  • Số trang: 220
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=31207
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page