Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Dạy Học Đọc Hiểu Văn Bản Cho Sinh Viên Đại Học Ngành Giáo Dục Tiểu Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Nov 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-24_22-8-6.png
  Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 29 NQ/TW với nội dung: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” [92]. Theo Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP nêu rõ nhiệm vụ quan trọng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực [6]: Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục ĐH, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 2020, giáo dục ĐH Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh, PGS.TS. Bùi Minh Đức
  • Tác giả: Lê Thị Hồng
  • Số trang: 283
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40840
  https://drive.google.com/file/d/1CCQBM8ztm2CkTn_ZoCK5E_uGsXQ-drRN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page