Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Trong Dạy Học Nghiệp Vụ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by oniison12312, Nov 8, 2019.

 1. oniison12312

  oniison12312 Member

  [​IMG]
  Phát Triển Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Trong Dạy Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Theo Tiếp Cận Mô Đun
  - Luận án đã xây dựng cơ sở lý luận vững chắc, logic về phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận mô đun. Luận án xây dựng khung năng lực dạy học tích hợp của sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật, xây dựng bộ tiêu chí và chuẩn để đánh giá năng lực dạy học tích hợp của sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
  - Luận án đã đánh giá thực trạng năng lực dạy học tích hợp của SV Đại học Sư phạm Kỹ thuật và thực trạng phát triển năng lực dạy học tích hợp sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận mô đun cho, chỉ ra được những hạn chế và nguyên nhân của thực trạng.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh, TS Tạ Quang Tuấn
  • Tác giả: Ngô Thị Nhung
  • Số trang: 248
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=34082
  https://drive.google.com/uc?id=1us_tEe6S_VaOUtgpq4SPlnhNC0E-jEaq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 9, 2019

Share This Page