Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Định Hướng Nghề Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Mar 12, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Xác định được cấu trúc, các năng lực thành phần trong năng lực định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông
  - Xác định được những thành tố của quá trình giáo dục phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông như: Mục tiêu; nội dung; hình thức, phương pháp tổ chức; đánh giá kết quả phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp.
  - Phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông
  - Phân tích và xác định được thực trạng định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông; thực trạng năng lực tổ chức các hoạt động hướng nghiệp của giáo viên và thực trạng tổ chức các hoạt động phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong nhà trường
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Dục Quang, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận
  • Tác giả: Lê Thị Duyên
  • Số trang: 332
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36449
  https://drive.google.com/open?id=17NmkN6ROEPBDLq9KjZtjeJJ3R2ULmF5W
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 31, 2023

Share This Page