Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Cho Học Sinh Qua Dạy Học Kiến Tạo Chương Chất Khí Vật Lí 10

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Aug 8, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-8_15-24-59.png
  Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Cho Học Sinh Qua Dạy Học Kiến Tạo Chương Chất Khí Vật Lí 10 Trung Học Phổ Thông
  Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước đòi hỏi con người phải làm chủ khoa học và công nghệ, phải có tính sáng tạo trong mọi công việc. Yêu cầu đó phải được đặt ra từ khâu giáo dục và đào tạo. Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục ở các bậc học, cấp học là vấn đề cấp bách hiện nay. Trong công cuộc đổi mới đó yếu tố con người được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, các chính sách của Đảng và Nhà nước rất chú ý đến phát triển nguồn nhân lực con người trở thành động lực phát triển đất nước. Để phát triển nguồn nhân lực, Đảng và Nhà nước ta xem Giáo dục là “quốc sách hàng đầu”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Giáo
  • Tác giả: Võ Minh Trí
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1PibPg6gUvRPUNPr9fVJ4LYKgD6TOkzOf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page