Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Trong Dạy Học Ngoại Ngữ Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, May 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Trong Dạy Học Ngoại Ngữ Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm
  Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
  - Xác định được cấu trúc, các năng lực thành phần của năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ của học sinh trung học phổ thông.
  - Xác định được những thành tố của quá trình giáo dục phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm như: Mục tiêu; nội dung; hình thức, phương pháp tổ chức; đánh giá kết quả phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ theo tiếp cận trải nghiệm.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Từ Đức Văn, PGS.TS. Lê Vân Anh
  • Tác giả: Nguyễn Thu Thủy
  • Số trang: 206
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=37315
  https://drive.google.com/uc?id=1Bag7R59y9eLQcRnwncVx75RHMAc-guEQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page