Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Hoạt Động Xã Hội Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Sư Phạm Khu Vực Miền Núi

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 29, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Năng Lực Hoạt Động Xã Hội Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Sư Phạm Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ
  1. Tổng quan được vấn đề về phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc.
  2. Xây dựng khung lý thuyết về phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc trong đào tạo theo học chế tín chỉ: xây dựng được hệ thống các khái niệm công cụ (khái niệm năng lực, hoạt động xã hội, năng lực hoạt động xã hội và phát triển năng lực hoạt động xã hội); xác định được những vấn đề cơ bản (các thành tố, con đường) phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc; chỉ ra đặc trưng và yêu cầu của đào tạo theo tín chỉ đối với việc phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Tính
  • Tác giả: Hà Mỹ Hạnh
  • Số trang: 266
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=25495
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 3, 2019

Share This Page