Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Hợp Tác Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 30, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Năng Lực Hợp Tác Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp
  - Xây dựng được khung lý thuyết về năng lực hợp tác và phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
  - Khảo sát và đánh giá được thực trạng năng lực hợp tác và thực trạng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài gời lên lớp.
  - Đề xuất năm biện pháp giáo dục nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Trang bị kiến thức, khuyến khích nhu cầu và giáo dục thái độ hợp tác cho học sinh; Tổ chức các trò chơi đòi hỏi học sinh phải có sự hợp tác với nhau; Sử dụng các tình huống giả định trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tạo ra môi trường giải quyết vấn đề theo hướng hợp tác; Tạo môi trường trải nghiệm thực tế cho học sinh qua các hoạt động xã hội theo nhóm; Tổ chức các câu lạc bộ theo hướng tăng cường sự hợp tác.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Dục Quang, TS. Nguyễn Hồng Thuận
  • Tác giả: Lê Thị Minh Hoa
  • Số trang: 200
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=25440
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 3, 2019

Share This Page