Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Cho Giảng Viên Sư Phạm Tại Các Trường Đại Học Nước CHDCND Lào

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Nov 20, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Cho Giảng Viên Sư Phạm Tại Các Trường Đại Học Nước CHDCND Lào Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục
  Luận án đã hệ thống và làm sâu cơ sở lý luận về phát triển năng lực nghề nghiệp cho giảng viên sư phạm tại các trường đại học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
  Khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực nghề nghiệp cho giảng viên sư phạm tại các trường Đại học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên cơ sở khảo sát, đánh giá và nghiên cứu tại 03 trường đại học như: Đại học Quốc gia Lào, Đại học Champasack, Đại học Souphanouvong.
  Để xuất được các giải pháp quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho giảng viên sư phạm tại các trường đại học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền, TS. Phạm Viết Nhụ
  • Tác giả: Bounpone Keophengla
  • Số trang: 259
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quản lý giáo dục 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36044
  https://drive.google.com/uc?id=1LhQBdapp6-LDc2S07Chq88xMgXZJzKJ8
   

Share This Page