Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Giáo Viên Cho Sinh Viên Dân Tộc Thiểu Số Ở Các Trường Đại Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Nov 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-24_14-19-50.png
  Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Giáo Viên Cho Sinh Viên Dân Tộc Thiểu Số Ở Các Trường Đại Học Khu Vực Miền Núi Phía Bắc
  1. Luận án làm phong phú thêm lý luận phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên (NLNNGV) cho sinh viên dân tộc thiểu số (SVDTTS) giúp các trường đại học có đào tạo giáo viên là người dân tộc thiểu số nghiên cứu, vận dụng trong quá trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp hiện nay.
  2. Đánh giá được thực trạng NLNNGV của SVDTTS và thực trạng phát triển NLNNGV cho SVDTTS. Khái quát hoá những hạn chế về NLNNGV của SVDTTS và những bất cập trong quá trình phát triển NLNNGV cho SVDTTS ở các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc giúp các trường khắc phục những hạn chế nêu trên trong quá trình đào tạo giáo viên là người DTTS.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê
  • Tác giả: Hoàng Trung Thắng
  • Số trang: 234
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40776
  https://drive.google.com/file/d/1XW-3F3poxxJ_omhhwuTDDKdjpNoZBK02
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page