Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by thetvbytesoft, Nov 18, 2019.

 1. thetvbytesoft

  thetvbytesoft New Member

  [​IMG]
  - Luận án đã xây dựng khung lí luận vững chắc, logic về phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên Đại học Sư phạm. Luận án xác định các năng lực nghiên cứu KHGD cơ bản và đặc thù cho sinh viên ĐHSP, xây dựng 9 tiêu chuẩn, 17 tiêu chí và các chỉ báo cụ thể thông qua các rubric phân tích để đánh giá các năng lực này.
  - Luận án đã tiến hành điều tra, khảo sát số lượng lớn sinh viên của 3 trường ĐHSP trọng điểm, sử dụng các phương pháp nghiên cứu đa dạng và tin cậy. Kết quả khảo sát được xử lí khoa học, tường minh, là cơ sở để xây dựng 4 biện pháp ở chương 3.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Thái Duy Tuyên, PGS.TS Hoàng Thanh Thúy
  • Tác giả: Ngô Thị Trang
  • Số trang: 249
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33939
  https://drive.google.com/uc?id=1rs13TF4vKgCiwkuWtCU0U7Kb1k0J1wLm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 18, 2019

Share This Page