Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Phản Biện Khoa Học Cho Học Viên Ở Các Trường Sĩ Quan Quân Đội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jan 31, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-1-31_1-26-1.png
  1. Luận án luận giải, làm rõ khái niệm, vai trò, cấu trúc, tiêu chí đánh giá năng lực phản biện khoa học của học viên các các trường sĩ quan quân đội; khái niệm, vai trò, mục tiêu, chủ thể, đối tượng nội dung, con đường, kết quả, các yếu tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá và những vấn đề đặt ra đối với phát triển năng lực phản biện khoa học cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
  2. Dựa trên cơ sở lý luận, luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực phản biện khoa học của học viên các trường sĩ quan quân đội; thực trạng phát triển năng lực phản biện khoa học cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội và thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến phát triển năng lực phản biện khoa học cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
  3. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực trạng, luận án đã đề xuất một số biện pháp cơ bản, có tính khả thi nhằm phát triển năng lực phản biện khoa học cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay./.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS, TS Phan Văn Tỵ, TS Lã Hồng Phương
  • Tác giả: Trần Anh Kiên
  • Số trang: 251
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2023
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1AdVyJFrCnJTh73-YDr2AAhXfLzZfnEh_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page