Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Trong Dạy Học Tin Học Cho Học Sinh

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Jun 23, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-23_0-12-46.png
  Phát Triển Năng Lực Sử Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Trong Dạy Học Tin Học Cho Học Sinh Dự Bị Đại Học Dân Tộc
  Năng lực sử dụng CNTT&TT của học sinh dự bị đại học dân tộc còn thấp, cần được bồi dưỡng và phát triển trong trường dự bị đại học, đảm bảo thích ứng được với chương trình học tập, nghiên cứu ở đại học giàu tính công nghệ.
  Hiện tại, phát triển năng lực sử dụng CNTT&TT của học sinh dự bị đại học dân tộc chưa được chú trọng; chưa có các biện pháp hiệu quả phát triển năng lực sử dụng CNTT&TT cho học sinh; chưa có khung năng lực sử dụng CNTT&TT làm cơ sở để tổ chức dạy học phát triển năng lực cho học sinh.
  Năng lực sử dụng CNTT&TT của học sinh dự bị đại học dân tộc được thể hiện thông qua 5 thành tố (năng lực thành phần) với 18 tiêu chí. Để phát huy được vai trò của khung năng lực sử dụng CNTT&TT, các tiêu chí được mô tả ở 05 cấp độ, phù hợp với trình độ của học sinh dự bị đại học dân tộc.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Huy Hoàng, TS. Ngô Văn Hoan
  • Tác giả: Lê Văn Sơn
  • Số trang: 170
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39606
  https://drive.google.com/file/d/1OwzHLXbtn035RSkhuw4DU3e24cX3iB68
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page