Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Năng Lực Thực Hành Cho Học Sinh Thông Qua Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Từ Trường

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Aug 6, 2022 at 1:23 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-6_1-27-57.png
  Phát Triển Năng Lực Thực Hành Cho Học Sinh Thông Qua Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Từ Trường Và Chương Cảm Ứng Điện Từ Vật Lý 11 Trung Học Phổ Thông
  Trong các văn kiện trình Đại hội XII, Đảng ta nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt và làm rõ hơn lập trường, quan điểm, tính nhất quán về sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI có nêu rõ đây không chỉ là quốc sách hàng đầu, là “chìa khóa” mở ra con đường đưa đất nước tiến lên phía trước, mà còn là “mệnh lệnh” của cuộc sống; xác định đây là một kế sách, tiêu điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỷ XXI, khẳng định triết lí nhân sinh mới của nền giáo dục nước nhà “dạy người, dạy chữ, dạy nghề”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Công Triêm
  • Tác giả: Phan Châu Nhã Ý
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1N9axiSlmXZApUaLSruTsPKpdBs4HpogX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page