Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt Cho Học Sinh Dân Tộc Ê Đê Tại Thị Xã Buôn Hồ Trong Dạy Học Đọc Hiểu

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Lịch Sử' started by quanh.bv, Jul 31, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-31_16-35-41.png
  Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt Cho Học Sinh Dân Tộc Ê Đê Tại Thị Xã Buôn Hồ Trong Dạy Học Đọc Hiểu Văn Bản Văn Học Ở Chương Trình Trung Học Phổ Thông
  Nghị quyết số 29- Q/TW ngày 4/11/201 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đ nêu rõ yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, việc đổi mới giáo dục phổ thông được xem là khâu đột phá. ội dung trọng tâm của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông là sự phát triển năng lực của người học, từ đó nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển đất nước. Mọi phương diện, mọi bước đi của công cuộc đổi mới, đặc biệt là việc phát triển chương trình và biên soạn sách giáo khoa (SGK) phổ thông, luôn quán triệt tinh thần này.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt
  • Người hướng dẫn: TS. Mai Xuân Miên
  • Tác giả: Hà Thị Hạnh
  • Số trang: 127
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1BFy6rte-Ehq-XdS6AlPI2IMR01QmSLNm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page