Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Năng Lực Tự Học Cho Học Sinh Trong Dạy Học Nhóm Chương Chất Khí Vật Lý 10

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Aug 6, 2022 at 2:04 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-6_2-9-28.png
  Phát Triển Năng Lực Tự Học Cho Học Sinh Trong Dạy Học Nhóm Chương Chất Khí Vật Lý 10 Trung Học Phổ Thông Với Thí Nghiệm Tự Tạo
  Đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc đào tạo ra nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước là cực kì quan trọng, điều này đặt ra cho ngành giáo dục là phải đào tạo ra những con người mới có đủ ph m chất và năng lực; năng động và sáng tạo. Để đáp ứng những yêu cầu đó, ngành giáo dục phải có sự đổi mới một cách toàn diện về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học (PPDH) theo hướng phát huy tính tích cực, tự học và sáng tạo của học sinh. Điều này đã được khẳng định trong các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII và được thể chế hóa thành Luật Giáo dục.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Giáo
  • Tác giả: Nguyễn Thị Yên Phương
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1m1TIHfjyhxrNiVx7vthokM9VqyH2n3Tp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page