Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Năng Lực Tự Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Dạy Học Tích Cực

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án là một công trình khoa học chuyên sâu, có hệ thống về năng lực tự học và các biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên đại học sư phạm, kết quả nghiên cứu có những điểm như sau:
  Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm phong phú thêm lí luận về năng lực tự học và phát triển năng lực tự học theo tiếp cận dạy học tích cực. Hệ thống hóa lại một số các thuộc tính cấu trúc của năng lực tự học và các yếu tố bên ngoài của năng lực tự học của Đại học Sư phạm; Một số cách thức phát triển năng lực tự học theo tiếp cận dạy học tích cực.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Dục Quang, PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền
  • Tác giả: Nguyễn Đức Giang
  • Số trang: 210
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=37376
  https://drive.google.com/uc?id=1YYm6aGjgrvge9icToQXKCxRVw2BgS1eB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page