Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Y Đức Của Người Thầy Thuốc Quân Đội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 29, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  1. Y đức là một trong những yếu tố cơ bản thể hiện bản chất nhân cách người thầy thuốc quân đội. Phát triển y đức của người thầy thuốc quân đội trong tình hình hiện nay có vai trò rất quan trọng để phát triển, hoàn thiện nhân cách người thầy thuốc quân đội nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đồng thời cũng chính là tham gia vào xây dựng nền đạo đức mới, con người mới, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội và trong quân đội hiện nay.
  2. Luận án làm rõ sự phát triển y đức thông qua trình bày các khái niệm đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, y đức của người thầy thuốc quân đội và khái niệm phát triển y đức của người thầy thuốc quân đội; luận án chỉ ra vai trò của phát triển y đức, làm rõ những nội dung phát triển y đức, xây dựng các tiêu chí đánh giá sự phát triển y đức của người thầy thuốc quân đội hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Mai Văn Hóa, PGS, TS Phạm Viết Vượng
  • Tác giả: Vũ Hoài Nam
  • Số trang: 248
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=25645
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 5, 2019

Share This Page