Luận Án Tiến Sĩ Phương Pháp Phân Tích Không Gian Trong Đánh Giá Tổng Hợp Tiềm Năng Tự Nhiên, Kinh Tế - Xã Hội

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 31, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Phương Pháp Phân Tích Không Gian Trong Đánh Giá Tổng Hợp Tiềm Năng Tự Nhiên, Kinh Tế - Xã Hội Cho Mục Đích Phát Triển Bền Vững Nông - Lâm Nghiệp Tỉnh Kon Tum
  Luận án tích hợp phương pháp phân tích không gian và phân tích nhân tố đã xác định được sự phân hóa không gian của các cảnh quan và không gian ưu tiên phát triển nông - lâm nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum. - Tích hợp hệ thông tin địa lý với phương pháp phân tích đa biến trong phân nhóm các xã theo điều kiện sinh kế hộ gia đình và phân cấp các giải pháp phát triển nông - lâm nghiệp.
  • Luận án tiến sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và thông tin địa lý
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Trần Cầu, GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải
  • Tác giả: Bùi Thị Thúy Đào
  • Số trang: 250
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66232
  https://drive.google.com/uc?id=1orHEhRER_xP9kGEK67HnhZBvlIPeYxf9
   

Share This Page