Luận Án Tiến Sĩ Phương Pháp Sơ Đồ Hóa Kiến Thức Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam (1919-1975) Ở Trường Trung Học

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Lịch Sử' started by quanh.bv, Apr 25, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phương Pháp Sơ Đồ Hóa Kiến Thức Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam (1919-1975) Ở Trường Trung Học Phổ Thông (Thực Nghiệm Sư Phạm Tại Vùng Tây Bắc)
  Trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng sơ đồ không chỉ là phương tiện dạy học mà còn là phương pháp dạy học tích cực. Trên thực tế, sơ đồ hóa kiến thức đã chuyển hóa thành phương pháp dạy học, phương pháp này chịu sự tác động bởi các yếu tố: mục tiêu, nội dung và đối tượng dạy học. Việc sử dụng có hiệu quả phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong quá trình dạy học có ý nghĩa quan trọng trong việc bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kĩ năng, giáo dục tư tưởng và góp phần hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử
  • Người hướng dẫn khoa học: PSG.TS. Nguyễn Mạnh Hưởng
  • Tác giả: Chu Thị Mai Hương
  • Số trang: 181
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33066
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page