Luận Án Tiến Sĩ Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Jun 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học
  - Thảo luận nhóm trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực là một phương pháp cần thiết ở bậc đại học nhằm góp phần giáo dục toàn diện nhân cách, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của công dân thời hội nhập.
  - Từ việc nghiên cứu, khảo sát thực trạng sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực cho thấy nhiều giảng viên đã nhận thức được vai trò và xác định được những năng lực cần phát triển cho người học qua phương pháp này. Tuy nhiên, nhiều giảng viên chưa hiểu rõ được đặc điểm và yêu cầu của phương pháp này nên khi sử dụng vào giảng dạy chỉ mang tính hình thức.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Thắng
  • Tác giả: Mai Thu Trang
  • Số trang: 215
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33374
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page