Luận Án Tiến Sĩ Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh Theo Định Hướng Phát Triển

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Aug 27, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Ở Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Hiện Nay
  Thảo luận nhóm là một trong những phương pháp dạy học góp phần phát triển năng lực người học khi áp dụng vào dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở đại học, cao đẳng.
  Từ kết quả khảo sát thực tế của việc dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng cho thấy, hầu hết GV và SV đều đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của TLN trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, cả GV và SV đều chưa nhận thức đầy đủ về PPTLN trong dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực. Khung năng lực và thành tố năng lực được hình thành thông qua việc sử dụng phương pháp này chưa được xác định cụ thể. Do vậy, việc tiến hành PPTLN trong dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực chưa đạt được kết quả như mong muốn. Chính vì vậy, việc xây dựng khung năng lực của môn học (bao gồm năng lực chung và năng lực đặc thù) cùng với các thành tố tương ứng được coi là cơ sở quan trong cho việc xác định các biện pháp khi tiến hành phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát triển năng lực của người học.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Như Hải
  • Tác giả: Đặng Thị Mai
  • Số trang: 271
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=29539
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page