Luận Văn Tốt Nghiệp Phương Thức Hòa Giải Tranh Chấp Giữa Chủ Và Thợ

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Sep 28, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  • Phần thứ nhất. Cá nhân phân tranh
   • Đoạn 1. Thể thức hòa giải theo pháp chế hiện hữu tại Việt Nam
   • Đoạn 2. Lý do và ảnh hưởng của tranh chấp
   • Nhận xét về phương thức hòa giải cá nhân phân tranh tại Việt Nam
  • Phần thứ nhì. Cộng đồng phân tranh
   • Chương thứ nhất. Cách giải quyết cộng đồng phân tranh theo khía cạnh pháp lý và ngoại pháp lý
    • Đoạn 1. Thể thức hòa giải theo pháp chế hiện hành tại Việt Nam
    • Đoạn 2. Đình công và bế xưởng pháp định
    • Đoạn 3. Ảnh hưởng các yếu tố ngoại pháp lý đối với việc giải quyết cộng đồng phân tranh
   • Chương thứ nhì. So sánh thủ tục giải quyết cộng đồng phân tranh tại Việt Nam với phương thức hòa giải tại ngoại quốc. Dự án sửa đổi thủ tục giải quyết CĐPT tại nước nhà
    • Đoạn 1. Thể thức giải quyết cộng đồng phân tranh
    • Đoạn 2. Nhận xét và phê bình thể thức hiện hữu về Hòa giải cộng đồng phân tranh tại Việt Nam
    • Đoạn 3. Dự án sửa đổi thủ tục giải quyết cộng đồng phân tranh tại Việt Nam
  • Kết luận
  THÔNG TIN
  • Phương thức hòa giải tranh chấp giữa chủ và thợ : luận văn Tốt nghiệp / Nguyễn Thị Ngân Kiều ; Giáo sư hướng dẫn : Nguyễn Mạnh Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngân Kiều
  • Chủ đề: Kinh tế học -- Kinh tế học lao động -- Công đoàn, thương lượng và tranh chấp giữa người lao động và nhà quản lý -- Tranh chấp và thương lượng giữa người lao động và nhà quản lý
  • Nhà xuất bản: Học viện Quốc gia Hành chánh
  • Năm xuất bản: 1969
  • Loại tài liệu: Luận văn
  • Mô tả vật lý: 64 Trang
  • Ngôn ngữ: vie
  • Tác giả phụ: Học viện Quốc gia Hành chánh (Sài Gòn)
  • Thẻ: 331.89
  • Thẻ: Luận văn Việt Nam
  • Thẻ: Quan hệ lao động Việt Nam Cộng Hòa
  • Thẻ: Quản lý xung đột Việt Nam Cộng Hòa
  • Thẻ: Tranh chấp lao động Việt Nam Cộng Hòa
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1464/1216/4/1473/0/0/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page