Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Nov 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-24_16-50-45.png
  Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Trong Bối Cảnh Hiện Nay
  1. Dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) trong đó có hoạt động học tập (HĐHT) của sinh viên ở các trung tâm giáo dục QP&AN có mục tiêu chuẩn đầu ra là trang bị cho sinh viên những kiến thức về QP&AN, hình thành các phẩm chất về quân sự cho sinh viên, đồng thời rèn luyện tác phong và những kỹ năng quân sự cần thiết, sát với thực tiễn chiến tranh.
  2. Đề tài đã xây dựng khung lý luận về HĐHT của sinh viên ở các trung tâm giáo dục QP&AN, xâng dựng các khái niệm; xác định các thành tố của HĐHT của sinh viên. Luận án xác định các yêu cầu học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục QP&AN trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Xác định 6 nội dung quản lý HĐHT của sinh viên ở các trung tâm giáo dục QP&AN trong bối cảnh hiện nay.
  3. Luận án đã đánh giá thực trạng, rút ra nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế về thực trạng HĐHT, thực trạng quản lý HĐHT của sinh viên ở các trung tâm giáo dục QP&AN trong bối cảnh hiện nay và thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Mai Văn Hóa; PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền
  • Tác giả: Nguyễn Thị Xuân
  • Số trang: 236
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40803
  https://drive.google.com/file/d/16EnXXBPEuzsobV_hMdTZX27K_4F0H6oV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page